Yleistä

Toiminnan tavoitteena on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja edunvalvojana.

 

Se toteutetaan

  • järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia, muistamalla jäseniä ja auttamalla eläkkeelle siirtyviä elämän muutoksessa
  • tiivistämällä yhteistoimintaa pääyhdistyksen kanssa.
  • osallistumalla Päällystöliiton evp -yhdistyksen ja ATOP:n tilaisuuksiin jäseninä ja vaikuttamalla pääjärjestöjen toimintojen kehittämiseen.
  • kehittämällä toimintaa muiden maanpuolustusjärjestöjen kanssa.
  • kehittämällä jäsenistön henkistä ja ruumiillista hyvinvointia.


Tapahtumista ja toiminnasta lähetetään tiedote pari kertaa vuodessa ja tapauskohtaisesti lisäinformaatiota.