1 / 2017

PÄÄKAUPUNKISEUDUN EVP-OSASTO VUOSIKOKOUSTIEDOTE 2017

Vuosikokous pidettiin Santahaminan Perinnetalossa 15.2.2017 ja paikalla oli 14 jäsentä sekä Pääkaupungin Päällystön puheenjohtaja Mika Uosukainen.

Edunvalvontaa on tehty kuusi vuotta niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Huomattava on että uusien sääntöjen myötä edunvalvonnan merkitys kasvaa osaltamme Päällystöliitossa.

Yhdistyksemme toiminta tukee pääyhdistyksen toimintaa ja mahdollistaa parhaan yhteistyömuodon palveluksessa olevien ja evp -henkilöiden välillä. Olisi tärkeää, että myös nuoremmat eläköityneet osallistuisivat yhdistyksen toimintaan.

Toiminta on ollut edellisten vuosien mukaista. Kärkitapahtumiksi muodostuivat tutustuminen Metsästysmuseoon ja vierailu Sakon ja Sacotecin tehtailla Riihimäellä sekä tietenkin Itsenäisyysjuhla kepittäjäisineen.

Yhdistyksemme oli järjestämässä Päällystöliiton evp-yhdistyksen perinnepäiviä Santahaminassa ja jäsenistöämme osallistui kesätapahtumaan Porin Yyterissä.

Henkilövalinnoissa hallituksessa tapahtui yksi henkilövaihdos. Markku Virtanen valittiin hallitukseen ja aloittaa sihteerinä. Poisjäänyt Risto Järvinen jatkaa toistaiseksi jäsensihteerinä. Lausumme kiitokset Ristolle hienosta toiminnasta yhdistyksemme sihteerinä.

Hallitukseen kuuluvat: Markku K Toivanen pj, Valto Vainio vpj, Markku Virtanen siht, Harri Ojanen rahhoit, Tapani Saari hallituksen jäsen sekä varajäsenet Antti Kuusela ja Leo Pihlman. Toiminnan tarkastajajina toimivat Mika Uosukainen ja Matti Mäkirinne sekä varamiehinä Juhani Ranta ja Risto Järvinen.

Jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisilta jäseniltä 20€ / vuosi, sotaveteraaneilta, eikä kannattajajäseniltä peritä jäsenmaksua. Myöskään liittymisvuoden jäsenmaksua peritä. Maksut tulee maksaa tämän tiedotteen perusteella 31.3.2017 mennessä tilille FI82 5542 2320 2733 03. Maksuosoitus on liitteenä.

Tärkeimmät tapahtumat kuluvalle toimintakaudelle;

 • ke 1.2. Matka Tallinnaan

 • ke 15.2. vuosikokous Santahaminan perinnetalossa

 • ke 15.3. vierailu OP:n pääkonttoriin Vallilaan

 • 18 - 19.3. Päällystöliiton evp -yhdistys ry:n kokous pidetään Lahdessa ja ATOP ry:n Lappeenrannassa

 • to 11.5. sauna ja liikunta/ammuntatapahtuma ja Santahaminassa,

 • 22.–23.5. Päällystöliiton evp – yhdistyksen risteily Tallinnaan (avec)

 • 26.–27.8. PL:n evp -yhdistyksen kesäpäivät (avec)

 • 4.9. sauna ja liikuntatapahtuma Santahaminassa

 • to 12.-3.10. Päällystöliiton evp -yhdistyksen risteily Tallinnaan (avec)

 • lokakuu vierailu avoin

 • ke 6.12. itsenäisyysjuhla Santahaminan kerholla (kepittäjäiset helmikuussa 2018)

 • kuukausitapaamisten / lounaiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

Kaartin Soittokunnan konsertit löydät http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi/kaartin-soittokunta
 

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin sähköpostilla. Ellei Sinulla ole sähköpostia ja haluat osallistua niin tiedustele tapahtumista sihteeriltä markku.s.virtanen@gmail.com .
 

Vuoden 2017 virkistyslomista on tiedotettu Päällystölehdessä ja evp -yhdistyksen kotisivuilla (17.–22.11.) Sport & Spa Hotelli Vesilippis, Leppävirta). Hakemuksia ja lisätietoja saa Pertti Heikkilä, 040 703 3933 tai pertti.heikkila@pp1.inet.fi.
Päällystöliiton mestaruuskilpailuihin voi osallistua sen sääntöjen mukaisesti.

Muistathan, että Saariselkä, Koli ja Vierumäki ovat Päällystöliiton evp -yhdistyksen jäsenten käytössä.

Tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla. Seuraa lisäksi nettisivuja johon pyrimme laittamaan kaikista tapahtumista tarkemmat ohjeet (evp sivut). www.paakaupunginpaallysto.fi ja www.paallystoliitto.fi/evpyhdistys .

Osallistukaa toimintoihin!

Hallitus