1 / 2020

PÄÄKAUPUNKISEUDUN EVP-OSASTO VUOSIKOKOUSTIEDOTE 2020

Vuosikokous pidettiin Santahaminassa Perinnetalossa 4.3.2020 ja paikalla oli 10 jäsentä.

Yhdistyksemme toiminta tukee pääyhdistyksen toimintaa ja mahdollistaa parhaan yhteistyömuodon palveluksessa olevien ja evp -henkilöiden välillä. On tärkeää, että myös nuoremmat eläköityneet osallistuisivat yhdistyksen toimintaan. Toiminta on ollut edellisten vuosien mukaista. Yhdistyksemme jäseniä osallistui niin Päällystöliiton evp-yhdistyksen järjestämiin perinnepäiviin kuin myös kesäpäiviin.

Henkilövalinnoissa hallituksessa jatkavat Markku Toivanen puheenjohtajana ja hallituksen jäseninä Markku Virtanen, Harri Ojanen, Valto Vainio ja Tapani Saari. Varajäseninä toimivat Leo Pihlman ja Matti Laaksonen. Toiminnan tarkastajina toimivat Mika Uosukainen ja Kai Wigren sekä varamiehinä Kauko Kettukangas ja Pekka Ruuska.

Jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisilta jäseniltä 20€ / vuosi, sotaveteraaneilta, eikä kannattajajäseniltä peritä jäsenmaksua. Myöskään liittymisvuoden jäsenmaksua peritä. Maksut tulee maksaa tämän tiedotteen perusteella 30.4.2020 mennessä tilille FI82 5542 2320 2733 03. Maksuosoitus on liitteenä.

Tärkeimmät tapahtumat kuluvalle toimintakaudelle;

 

  • maaliskuussa        Vuosikokous
  • 14.–15.3.               Päällystöliiton evp -yhdistyksen vuosikokous Turussa
  • 7.5.                        Kevät sauna
  • 22.–23.8.               PL:n evp -yhdistyksen kesäpäivät (avec) Varkaudessa
  • 3.9.                        Sauna ja liikuntatapahtuma Santahaminassa
  • lokakuussa            Järjestetään yhdistyksen 10-vuotistapahtuma
  • kuukausitapaamisten / lounaiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

 

Kaartin Soittokunnan konsertit löydät http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi/kaartin-soittokunta.
 

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin sähköpostilla. Ellei Sinulla ole sähköpostia ja haluat osallistua, niin tiedustele tapahtumista sihteeriltä.

Päällystöliiton mestaruuskilpailuihin voi osallistua sen sääntöjen mukaisesti.

Muistathan, että Saariselkä, Koli ja Vierumäki ovat Päällystöliiton evp -yhdistyksen jäsenten käytössä.

Tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla. Seuraa lisäksi nettisivuja, johon pyrimme laittamaan kaikista tapahtumista tarkemmat ohjeet (evp sivut).  www.paakaupunginpaallysto.fi ja www.paallystoliitto.fi/evpyhdistys .

Osallistukaa toimintoihin!

Hallitus