1 / 2014

PÄÄKAUPUNKISEUDUN EVP-OSASTO VUOSIKOKOUSTIEDOTE 2014

 

Vuosikokous pidettiin Santahaminan Perinnetalolla 19.2.2014 ja paikalla oli 15 jäsentä ja lisäksi Pääkaupungin Päällystö ry:n pj Mika Uosukainen.

Toiminta poikkesi aiempina vuosina totutusta ”kaavasta” siinä että perinteisen Itsenäisyyspäivän tilaisuuden paikalla oli ”kepittäjäiset” jotka pidettiin tämän vuoden helmikuussa. Kuluneen toimintakauden aikana teimme Tallinnan risteilyn, vietimme pari saunailtaa sekä tutustuimme Päällystöliiton toimintaan ja sen uuteen puheenjohtajaan Sakari Vuorenmaahan. Hän on Pääkaupungin Päällystö ry:n jäsen.

Syksyn saunalla oli tiukka tikkakilpailu, kolme parasta kahden pisteen sisällä. Kaartin Soittokunnan konsertti keväällä sai hyvän palautteen jäsenistöltä. Lisäksi jäsenistöämme osallistui Päällystöliiton evp-yhdistyksen kevätkokoukseen sekä kesätapahtumaan.

Päällystöliiton evp-yhdistys valitsi jäsenemme Markku Virtasen Valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt VENK ry:n hallitukseen.

Evp-osaston toiminnan käynnistämisestä on nyt kulunut reilu kolme vuotta ja olemme onnistuneet palauttamaan aiemmat eläkkeellä oleville suunnatut tilaisuudet ja muistamiset sekä olemme toimineet valtakunnallisesti Pällystöliittolaisessa kentässä ja sitä kautta myöskin eläkeläisjärjestöissä.

Henkilövalinnoissa vuosikokous valitsi puheenjohtajaksi Markku K Toivasen. Hallituksen jäseniksi valittiin Valto Vainio, Harri Ojanen, Tapani Saari ja Risto Järvinen, varajäseniksi valittiin Antti Kuusela ja Leo Pihlman. Toiminnan tarkastajiksi valittiin Mika Uosukainen ja Matti Mäkirinne sekä heille varamiehiksi Seppo Kähönen ja Juhani Ranta.

Jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisilta jäseniltä 20€ / vuosi, veteraaneilta ei kuitenkaan peritä jäsenmaksua, kannattaville jäsenille ei määrätty jäsenmaksua.

Maksut tulee maksaa tämän tiedotteen perusteella 31.3.2014 mennessä tilille FI82 5542 2320 2733 03.

Evp-osaston talous ja sitä kautta toiminta perustuu jäsenmaksutuloihin joten maksun hoitaminen eräpäivään mennessä on erittäin tärkeää yhdistyksen maksuvalmiuden varmistamiseksi. Laitathan tämän heti maksuun ettei se unohdu tänne sähköpostiin.

Tärkeimmät tapahtumat kuluvalle toimintakaudelle;

 • 8.2. kepittäjäiset Santahaminan Maanpuolustuskerholla

 • 19.2. vuosikokous Santahaminan perinnetalossa

 • 13.3. vierailu Koff’in panimolle Keravalle

 • 22. - 23.3. Päällystöliiton evp -yhdistyksen ja ATOP:n kokous Hämeenlinnassa http://www.evp-yhdistys.fi

 • 9.4. Kaartin Soittokunnan konsertti Finlandiatalossa. Johtajina Kaartin soittokunnan päällikkö, musiikkimajuri Jyrki Koskinen sekä kapellimestari, musiikkikapteeni Ville Paakkunainen. Solistina laulaa Laura Voutilainen

 • 8.5. sauna ja liikunta/ammuntatapahtuma ja Santahaminassa, ilmoittautuminen 4.5. mennessä st.saari@kolumbus.fi tai 050 569 2929 (nimi ja auton rekisteritunnus)

 • 30.7.- 2.8. Hamina Tattoon ajankohta tiedoksi

 • 16.- 17.8. Pl:n evp -yhdistyksen ja ATOP:n kesäpäivät (avec) Turussa, tapahtumaan liittyy risteily Viking Crasella http://www.evp-yhdistys.fi

 • 11.9. sauna ja liikuntatapahtuma Santahaminassa, ilmoittautuminen 7.9. mennessä st.saari@kolumbus.fi tai 050 569 2929 (nimi ja auton rekisteritunnus)

 • syys- lokakuussa risteily, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

 • kuukausitapaamiset, ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

 • Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin sähköpostilla. Ellei Sinulla ole sähköpostia ja haluat osallistua niin tiedustele tapahtumista sihteeriltä 050 3249440.

 • Vuoden 2014 virkistyslomista tiedotetaan Päällystölehdessä ja evp-yhdistyksen kotisivuilla. Päällystöliiton mestaruuskilpailuihin voi osallistua sen sääntöjen mukaisesti.

Tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla. Seuraa lisäksi nettisivuja johon pyrimme laittamaan kaikista tapahtumista tarkemmat ohjeet www.paakaupunginpaallysto.fi ja www.evp-yhdistys.fi.

Hyvää kuluvaa vuotta kaikille!

Hallitus