1 / 2019

PÄÄKAUPUNKISEUDUN EVP-OSASTO VUOSIKOKOUSTIEDOTE 2019

Vuosikokous pidettiin Santahaminassa Perinnetalossa 13.2.2019 ja paikalla oli 7 jäsentä. 

Yhdistyksemme toiminta tukee pääyhdistyksen toimintaa ja mahdollistaa parhaan yhteistyömuodon palveluksessa olevien ja evp -henkilöiden välillä. On tärkeää, että myös nuoremmat eläköityneet osallistuisivat yhdistyksen toimintaan. Toiminta on ollut edellisten vuosien mukaista. Yhdistyksemme jäseniä osallistui niin Päällystöliiton evp-yhdistyksen järjestämiin perinnepäiviin kuin myös kesäpäiviin.

Henkilövalinnoissa hallituksessa jatkavat Markku Toivanen puheenjohtajana ja hallituksen jäseninä Markku Virtanen, Harri Ojanen, Valto Vainio ja Tapani Saari. Varajäseninä toimivat Leo Pihlman ja Matti Laaksonen. Toiminnan tarkastajina toimivat Mika Uosukainen ja Matti Mäkirinne sekä varamiehinä Kai Wigren ja Kauko Kettukangas.

Jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisilta jäseniltä 20€ / vuosi, sotaveteraaneilta, eikä kannattajajäseniltä peritä jäsenmaksua. Myöskään liittymisvuoden jäsenmaksua peritä. Maksut tulee maksaa tämän tiedotteen perusteella 31.3.2019 mennessä tilille FI82 5542 2320 2733 03. Maksuosoitus on liitteenä.

Tärkeimmät tapahtumat kuluvalle toimintakaudelle;

 

  • 16.–17.3.                                      Päällystöliiton evp -yhdistyksen vuosikokous Oulussa
  • ma 13.5.                                        KaartJR:n järjestämä evp-tapaaminen Santahaminassa

Tilaisuudesta tiedotetaan erikseen. Laittakaa sanaa kiertämään. Kohderyhmänä on eläköityneet ali-, toimi- ja opistoupseerit.

  • 26.–29.5.                                      Päällystöliiton evp -yhdistyksen matka Pärnuun (avec)
  • to 9.5.                                           EVP-sauna talkoiden merkeissä Santahaminassa
  • 17.–18.8.                                      Pl:n evp -yhdistyksen kesäpäivät (avec) Vaasassa
  • to 12.9.                                         sauna ja liikuntatapahtuma Santahaminassa
  • kuukausitapaamisten / lounaiden ajankohdat ilmoitetaan myöhemmin

 

Kaartin Soittokunnan konsertit löydät http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi/kaartin-soittokunta.
 

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin sähköpostilla. Ellei Sinulla ole sähköpostia ja haluat osallistua, niin tiedustele tapahtumista sihteeriltä.

Päällystöliiton mestaruuskilpailuihin voi osallistua sen sääntöjen mukaisesti.

Muistathan, että Saariselkä, Koli ja Vierumäki ovat Päällystöliiton evp -yhdistyksen jäsenten käytössä.

Tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla. Seuraa lisäksi nettisivuja, johon pyrimme laittamaan kaikista tapahtumista tarkemmat ohjeet (evp sivut).  www.paakaupunginpaallysto.fi ja www.paallystoliitto.fi/evpyhdistys .

Osallistukaa toimintoihin!

Hallitus

Jäsenmaksu 2019  20,00 euroa

Saaja: PKseudun evp-osasto

Tilinrno: FI82 5542 2320 2733 03