1 / 2018

PÄÄKAUPUNKISEUDUN EVP-OSASTO VUOSIKOKOUSTIEDOTE 2018

Vuosikokous pidettiin Santahaminassa Sotilaskodin tiloissa 13.2.2018 ja paikalla oli 14 jäsentä sekä Pääkaupungin Päällystön puheenjohtaja Mika Uosukainen.

Edunvalvontaa on tehty seitsemän vuotta niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla. Yhdistyksemme toiminta tukee pääyhdistyksen toimintaa ja mahdollistaa parhaan yhteistyömuodon palveluksessa olevien ja evp -henkilöiden välillä. Olisi tärkeää, että myös nuoremmat eläköityneet osallistuisivat yhdistyksen toimintaan. Toiminta on ollut edellisten vuosien mukaista. Yhdistyksemme jäseniä osallistui niin Päällystöliiton evp-yhdistyksen järjestämiin perinnepäiviin Lahdessa kuin myös kesäpäiviin Seinäjoella.

Henkilövalinnoissa hallituksessa jatkavat Markku Toivanen puheenjohtajana ja hallituksen jäseninä Markku Virtanen, Harri Ojanen, Valto Vainio ja Tapani Saari. Varajäseninä toimivat Leo Pihlman ja Matti Laaksonen. Toiminnan tarkastajina toimivat Mika Uosukainen ja Matti Mäkirinne sekä varamiehinä Kai Wigren ja Kauko Kettukangas.

Jäsenmaksuksi päätettiin varsinaisilta jäseniltä 20€ / vuosi, sotaveteraaneilta, eikä kannattajajäseniltä peritä jäsenmaksua. Myöskään liittymisvuoden jäsenmaksua peritä. Maksut tulee maksaa tämän tiedotteen perusteella 31.3.2018 mennessä tilille FI82 5542 2320 2733 03. Maksuosoitus on liitteenä.

Tärkeimmät tapahtumat kuluvalle toimintakaudelle;

 

  • 17.-18.3.                 Päällystöliiton evp -yhdistyksen Hyrylässä ja risteily Tallinnaan
  • 17.3   Kepittäjäiset Santahaminan kerholla
  • toukokuu                 sauna ja liikuntatapahtuma Santahaminassa
  • 18.-19.8.                 Pl:n evp -yhdistyksen kesäpäivät (avec) Joensuussa
  • to 13.9.                   sauna ja liikuntatapahtuma Santahaminassa
  • lokakuu                   vierailu avoin
  • lokakuu                   Evp-yhdistyksen matka Riikaan
  • 6.12.  Itsenäisyysjuhla Santahaminan kerho
  •  

Kaartin Soittokunnan konsertit löydät http://konserttikalenteri.puolustusvoimat.fi/fi/kaartin-soittokunta.

Tapahtumista tiedotetaan hyvissä ajoin sähköpostilla. Ellei Sinulla ole sähköpostia ja haluat osallistua niin tiedustele tapahtumista sihteeriltä.

Vuoden 2018 virkistyslomista on tiedotettu Päällystölehdessä ja evp -yhdistyksen kotisivuilla. Hakemuksia ja lisätietoja saa Pertti Heikkilä, 040 703 3933 tai pertti.heikkila@pp1.inet.fi.


Päällystöliiton mestaruuskilpailuihin voi osallistua sen sääntöjen mukaisesti.

Muistathan, että Saariselkä, Koli ja Vierumäki ovat Päällystöliiton evp -yhdistyksen jäsenten käytössä.

Tiedotustoiminta tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostilla. Seuraa lisäksi nettisivuja, johon pyrimme laittamaan kaikista tapahtumista tarkemmat ohjeet (evp sivut). www.paakaupunginpaallysto.fi ja www.paallystoliitto.fi/evpyhdistys .

Osallistukaa toimintoihin!

Hallitus