Kutsu vuosikokoukseen

12.2.2019

Tervetuloa vuosikokoukseen Santahaminaan 13.2.2019 klo 15

Hyvä yhdistyksemme jäsen

 

Pidämme yhdistyksemme vuosikokouksen 13.2.2019 klo 15 Santahaminassa Perinnetalossa.

 

Koska tulemme sotilasalueelle pitää tilaisuuteen ilmoittautua. Ilmoittautumiset sihteerille Markku Virtaselle (markku.s.virtanen@gmail.com) 8.2.2019 mennessä. Ilmoittakaa nimi ja syntymäaika ja mikäli tulette omalla autolla myös rekisterinumero.

 

terv Markku

 

Ohessa esityslista

 

PÄÄKAUPUNKISEUDUN EVP-OSASTO                                                                                                                          

VUOSIKOKOUKSEN 2018 ESITYSLISTA

Paikka           Santahaminan Perinnetalo

Aika              13.2.2019 klo 15.00

 

 1. Kokouksen avaus

 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

 

 1. Todetaan kokouksen osanottajat

 

 1. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

 1. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

 1. Esitetään toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnan tarkastajien lausunto

 

 1. Päätetään tuloksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 

 1. Päätetään mahdollisen yli- tai alijäämän käytöstä; hallitus esittää, että ylijäämä 639,21€ lisätään omaan pääomaan

 

 1. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus sekä perimisajankohta

 

 1. Päätetään toimihenkilöille maksettavista korvauksista

 

 1. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja

 

 1. Valitaan hallituksen jäsenet ja kaksi varamiestä

 

 1. Valitaan kaksi toiminnan tarkastajaa ja heille varamiehet

 

 1. Valitaan tarvittavat toimikunnat, jaostot sekä vastuuhenkilöt

 

 1. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

 1. Kokouksen päättäminen